0

۱۵۰۰ واژه پرکاربرد زبان انگلیسی-معنی فارسی به انگلیسی

» :: ۱۵۰۰ واژه پرکاربرد زبان انگلیسی-معنی فارسی به انگلیسی
در این کتاب ۱۵۰۰ واژه انگلیسی به همراه معنی فارسی آن گردآوری شده است. کلیه کلمات بر اساس ترتیب الفبای انگلیسی مرتب شده و قابل دسترسی هستند


خرید و دانلود محصول

۱۳۹۴/۰۵/۳۰


۱۵۰۰ وازه , ۱۵۰۰ واژه زبان انگلیسی , زبان انگلیسی , واژه , لغت , زبان انگلیسی


دیدگاهی دارید؟