0

کمترین لغات انگلیسی که همه باید بدانند !! (آموزش لغات انگلیسی)


در این فایل کمترین لغاتی که لازم است شما برای صحبت کردن در موضوعات مختلف بدانید به همراه معنی فارسی و طبقه بندی موضوعی درج شده است

مطمئن باشید در هیچ کجای دیگر این فایل را نمی توانید پیدا کنید

دیدگاهی دارید؟