0

پایان نامه ارشد معماری کامپیوتر

» :: پایان نامه ارشد معماری کامپیوتر
موضوع تسریع تخمین نرخ خطای نرم در مدارات سطح گیت با روش افزایشی
لطفا با ذکر منبع از اثر استفاده کنید
هدف از قرار دادن این رساله استفاده کردن سایر دانشجویان به عنوان منبع تحقیق و نیز دادن دید و ایده جدید به آنهاست

خرید و دانلود محصول

۱۳۹۴/۰۵/۲۸


تخمین نرخ خطا , روش افزایشی , مدارات سطح گیت

حجم : ۲٫۵ مگابایت | نگارنده : کیارش صارمی |

دیدگاهی دارید؟