0

مقایسه روش های خطی و غیر خطی در تعیین آسیب پذیری سازه های موجود


پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: مقایسه روش های خطی و غیر خطی در تعیین آسیب پذیری سازه های موجود
موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
استاد راهنما: دکتر تیو
پژوهشگر: وحید پاریا
۱۳۷۷
فرمت فایل: PDF و شامل ۱۷۴ صفحه

چکیده:
تعیین آسیب پذیری و مقاوم سازی سازه های موجود فصلی است که تقریباً به تازگی و در دو دهه اخیر مطرح شده و بسرعت پیشرفت کرده است. بسیاری از سازه های موجود ارزش فراوانی داشته و یا بعلل مختلفی نمی توان آن ها را تخریب کرد و مجدداً ساخت، به همین دلیل نیز باید به مقاوم سا …

دیدگاهی دارید؟