0

مسئولیت کیفری شخص حقوقی

» :: مسئولیت کیفری شخص حقوقی
این پروژه مخصوص دانشجویان رشته حقوق می باشد.
این پروژه که به صورت کامل و دارای نکات مهم می باشد و مربوط به کار تحقیقی این رشته می باشد.

خرید و دانلود محصول

۱۳۹۴/۰۵/۱۶


رشته حقوق , حقوق , دانشجو , کار تحقیقی , پروژه


دیدگاهی دارید؟