0

مجموعه پروژه ها و فایل درسی CFD

» :: مجموعه پروژه ها و فایل درسی CFD
این مجموعه شامل فایل تدریس درس دینامیک سیالات محاسباتی مقدماتی بهمراه چند پروژه و تمرین که در دانشگاه بوعلی سینا تدریس می شود. خرید و دانلود محصول

۱۳۹۴/۰۵/۱۴


مکانیک , سیالات , محاسباتی , CFD


دیدگاهی دارید؟