0

جهش و تغييرات ژنتيك

» :: جهش و تغييرات ژنتيك
پروژه شامل موارد زیر میباشد که به صورت مفصل توضیح داده شده اند :
جهش و تغييرات ژنتيك
جهش هاي محدود
موتاسيون هاي بي معني و بد معني
جهش در رمزهاي خاتمه
ساپرس بدمعني از طريق RNA ناقل
پيامدهاي نقص در سيستم تعمير
شواهد و دلايل مبني بر وجود رابطه علي ميان جهش زائي و سرطان زائي
فرضيه هاي پيري ياخته اي

—————————————
فایل در فرمت Doc میباشد و برای استفاده از آن باید از نرم افزارهایی مانند Word و مشابه آن استفاده کنید .

خرید و دانلود محصول

۱۳۹۴/۰۵/۳۱


جهش و تغییرات ژنتیک , تغییرات ژنتیک , جهش ژنتیک , جهش های محدود


دیدگاهی دارید؟