0

توابع مالی پر کاربرد اکسل

» :: توابع مالی پر کاربرد اکسل
در این جزوه قصد معرفی تعدادی از توابع و فرمول های مالی پرکاربرد اکسل که در زمینه حسابداری بسیار مورد استفاده قرار می گیرند را داریم .
این توابع شامل توابع مربوط به محاسبات وام و توابع مربوط به محاسبات استهلاک و توابع مربوط به ارزش زمانی پول و توابع مربوط به شاخص های حسابداری می باشند ./
خرید و دانلود محصول

۱۳۹۴/۰۵/۱۶
دیدگاهی دارید؟