0

ترمیم و تقویت سازه های آسیب دیده از زلزله


پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: ترمیم و تقویت سازه های آسیب دیده از زلزله
دانشگاه صنعتی اصفهان
استاد راهنما: دکتر حسن علیجانی مقدم
پژوهشگر: علی اصغر محمودی
۱۳۷۱
فرمت فایل: PDF و شامل ۳۵۲ صفحه

چکیده:
تاثیر تعیین کننده میان قاب ها بر روی خواص سازه ای قاب های خالی منجمله مقاومت، سختی، نرمی، پریود و … مسئله ای است که از مدت ها پیش توسط محققین مختلف مورد بررسی واقع شده است علاوه بر تحقیقات آزمایشگاهی و تحقیقات نظری، در زلزله های مختلف این تاثیر بوضوح مشاهده گردیده است. در بعضی از سازه ه …

دیدگاهی دارید؟