0

ترجمه تاريخچه ي تلقيح مصنوعي


استفاده از تلقيح مصنوعي، براي نخستين بار در سال ۱۷۸۰، در ايتاليا به ثبت رسيده است كه براساس آن، ماده سگي با اين تكنيك آبستن شد و نوزاهايي نيز به دنيا آورد. از سال ۱۹۰۰ ميلادي، پژوهش در رابطه با توسعه ي تلقيح مصنوعي در چمانگان (حيوانات مزرعه اي) آغاز شد. اين پژوهش ها توسط ايوانف و همكارانش در شوروي انجام شد كه تا سال ۱۹۳۰، در زمينه ي تلقيح مصنوعي به صورت تجارتي، در آمريكا و انگليس به اجرا در آمد.
تتعداد صفحه ۴ …

دیدگاهی دارید؟