0

تحقیق کمال الملک


محمد غفاری معروف به کمال‌المُلک نقاش ایرانی (حدود ۱۲۲۷ تا ۱۳۱۹ ش) یکی از مشهورترین و پرنفوذترین شخصیت‌های تاریخ هنر معاصر ایران به شمار می‌‌آید.
• ۱ زندگی و کار
• ۲ فهرست آثار
• ۳ گاهشمار زندگی کمال‌الملک
• ۴ منابع
تعداد صفحه ۷ …

دیدگاهی دارید؟