0

تحقیق مهندسی برق


مهندسی برق- الکترونیک:
مهندسی برق- مخابرات:
مهندسی برق- کنترل:
ماهیت
گرایش های مقطع لیسانس
گرایش الکترونیک
گرایش مخابرات
گرایش کنترل
گرایش قدرت
آینده شغلی، بازار کار، درآمد
توانایی های مورد نیاز و قابل توصیه
علاقمندیها:
وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر: (کارشناسی ارشد و
…)
تخصصی مهندسی برق – الکترونیک
درسهای تخصصی مهندسی برق- قدرت
رشته های مشابه و نزدیک به این رشته
تعداد صفحه ۱۸

دیدگاهی دارید؟