0

تحقیق معرفي رشته و شغل پرستاري


هدف :
آينده شغلي ، بازار كار، درآمد:
توانايي‌هاي مورد نياز و قابل توصيه :
اما چرا با وجود سختي‌ها و دشواري‌هاي بسيار اين كار، عده‌اي با عشق و علاقه در اين زمينه
فعاليت مي‌كنند؟
تحصيلات تكميلي :
دوره كارشناسي ارشد پرستاري
دوره دكتراي پرستاري
تعريف و شناسايي شغل:
نقشهاي پرستار:
خصوصيات جسمي و توانايي هاي لازم براي احراز شغل:
مدارك تحصيلي و دوره هاي آموزشي ضروري براي احراز شغل:
گرايشهاي مختلف در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري:
مدت دوره آموزش:
شرايط محيط كار، محل استخدام:
حقوق و مزاي …

دیدگاهی دارید؟