0

تحقیق معرفي رشته دانشگاهي مهندسي هوا فضا


طول متوسط دوره ۴ سال است. دانشجويان موظفند ۳ واحد پروژه بگيرند و ۲ تابستان در دفاتر مهندسي صنايع مربوط كارآموزي كنند. فارغ التحصيلان كادر مورد نياز محاسبات، طراحي، تحقيقات و ساخت صنايع مختلف هواپيمايي، هليكوپترسازي، موشكي و صايع ديگر را تامين مي كنند.
تعداد صفحه ۸ …

دیدگاهی دارید؟