0

تحقیق مديريت اجراء کار


بسيارى از دورکارى‌ها به‌صورت موردى يا تلويحى انجام مى‌گيرد مثل زمانى که افرادى در خارج از اداره براى يک گزارش کار مى‌کنند، يا شرکت‌هائى که به بعضى از کارکنان اجازه مى‌دهند با اختيار و هزينهٔ خود، در خانه کار کنند
اجراء
ارتباطات
مهارت‌آموزی
تعداد صفحه ۲۰ …

دیدگاهی دارید؟