0

تحقیق رشته داروسازی


مقدمه
۱- نام و تعريف رشته
۲- تاريخچه رشته و پيشرفت هاي جديد
۳- فلسفه تدوين برنامه ( ارزشها و باورها )
۴- رسالت (Mission)
۵- چشم انداز (Vision)
۶- اهداف كلي (Aims)
۷ – نقش دانش آموختگان در برنامه آموزشي
۱۰- شرايط و نحوه پذيرش دانشجو:
آشنایی با رشته دکترای داروسازي
بازار کار :
تعداد صفحه ۱۰ …

دیدگاهی دارید؟