0

تحقیق خیاط درجه یک


معرفيخیاط درجه یک (ضخیم دوز مردانه) کسی است که علاوه بر دارا بودن مهارت های مربوط به خیاط درجه ۲ (نازک دوز مردانه) بتواند از عهده دوخت انواع کت ، پالتو و جلیقه برآید و همچنین با پیش گیری از حوادث ضمن کار و رعایت نکات ایمنی آشنایی داشته باشد.
معرفي
نمونه وظايف
ابزار و وسايل
شرايط ارتقاء شغل
ويژگي هاي شخصيتي
خیاطی با برش مستقیم روی پارچه
پرده دوز
تعداد صفحه ۱۴ …

دیدگاهی دارید؟