0

بررسی پاسخ سازه ها به حرکات زمین ناشی از زلزله های شدید


پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: بررسی پاسخ سازه ها به حرکات زمین ناشی از زلزله های شدید
دانشگاه فردوسی مشهد
استاد راهنما: دکتر کاظم مسلم
پژوهشگر: منصور قلعه نوی
شهریور ۱۳۷۰
فرمت فایل: PDF و شامل ۲۸۲ صفحه

چکیده:
در این پایان نامه تعیین نیروهای حاصل از زلزله به سه روش دینامیکی، شبه دینامیکی و استاتیکی معادل مورد بررسی قرار گرفته است و چندین ساختمان متداول با استفاده از این روش ها تحلیل شده اند.
تحلیل دینامیکی ساختمان ها در دو حالت ارتجاعی و ارتجاعی – خمیری انجام گرفته است. در تحلیل ار …

دیدگاهی دارید؟