0

بررسی ضعف عملکرد سقف های طاق ضربی در هنگام زلزله و اصلاح دستورالعمل های موجود


پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: بررسی ضعف عملکرد سقف های طاق ضربی در هنگام زلزله و اصلاح دستورالعمل های موجود
دانشگاه تهران
استاد راهنما: دکتر سید مهدی زهرایی
پژوهشگر: حسین احمدی
اسفند ۱۳۸۳
فرمت فایل: PDF و شامل ۲۰۳ صفحه

چکیده:
سقوط سقف واحدهای مسکونی ساخته شده از مصالح بنایی را می توان مهمترین عامل تلفات جانی در زلزله های مخرب ایران به شمار آورد. این سقف ها چه از انواع سنتی آن مانند سقف های گنبدی و مسطح چوبی و چه از نوع جدیدتر مانند سقف های طاق ضربی به دفعات ضعف خود را در برابر نیرو …

دیدگاهی دارید؟