0

بررسی سه بعدی اثر خصوصیات ساختگاه روی بزرگنمایی امواج زلزله


• پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه با عنوان: بررسی سه بعدی اثر خصوصیات ساختگاه روی بزرگنمایی امواج زلزله • دانشگاه تهران • استاد راهنما: دکتر بابک امیدوار • پژوهشگر: تکتم محمدنژاد • سال انتشار: بهمن ۱۳۸۳ • فرمت فایل: PDF و شامل ۱۸۸ صفحه چکیــــده: در این مطالعه اثر توپوگرافی سطحی و لایه بندی بر روی بزرگنمایی امواج زلزله مورد بررسی قرار می‌گیرد. روش حل بر مبنای روش المان مرزی در فضای فرکانسی می&zw …

دیدگاهی دارید؟