0

بررسی اندیشه های آکویناس و سازش عقل و دین با رویکرد هرمونوتیک

» :: بررسی اندیشه های آکویناس و سازش عقل و دین با رویکرد هرمونوتیک
در این مقاله سعی شده اندیشه های سیاسی آکویناس را بخصوص تلاشش برای اثبات سازش میان عقل و دین را با رویکرد هرمونتیک مولف محور که برای شرایط و اوضاع اجتماعی و سیاسی مولف اهمیت زیادی قائل است تحلیل کنیم خرید و دانلود محصول

۱۳۹۴/۰۵/۱۷تعداد صفحات : ۶ |

دیدگاهی دارید؟