0

افسانه خدایان یونان (ویرایشی کاملا متفاوت)

» :: افسانه خدایان یونان (ویرایشی کاملا متفاوت)

اساطیر یونانی بدنه اساطیر و آموزه‌هایی است که به یونان باستان مرتبط می‌باشد، درباره خدایان و قهرمانان آنان، طبیعت جهان و ریشه‌های آن و اهمیت مکتب و آیین آن‌ها سخن می‌گوید. این اسطوره‌شناسی بخشی از مذهب یونان باستان می‌باشد. محققان به منظور مشخص کردن تاثیرات دینی و سیاسی آن بر یونان باستان و تمدن آن و درک خود اسطوره‌سازی، اسطوره‌ها را بررسی می‌کنند.

خرید و دانلود محصول

۱۳۹۴/۰۵/۱۷


کتاب-اساطیر یونان , تاریخی


دیدگاهی دارید؟