0

ارزیابی ساختمان های متداول موجود بر مبنای ضوابط آیین نامه پیشنهادی ۲۸۰۰ و توصیه های کلی برای مقاوم سازی آن ها در مرکز استان مازندران


پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: ارزیابی ساختمان های متداول موجود بر مبنای ضوابط آیین نامه پیشنهادی ۲۸۰۰ و توصیه های کلی برای مقاوم سازی آن ها در مرکز استان مازندران
دانشگاه علوم و فنون مازندران
استاد راهنما: دکتر واثقی
پژوهشگر: علیرضا رضایی
فرمت فایل: PDF و شامل ۱۸۰ صفحه

چکیده:
با نگاهی به زلزله های سال های اخیر کشور عزیزمان ایران – زلزله های استان های گیلان، اردبیل و خراسان – و خسارات و ویرانه هایی که ببار آورده اند اهمیت موضوع طراحی سازه های مقاوم در برابر زلزله و همچنین مقاوم سازی …

دیدگاهی دارید؟