0

آنالیز دینامیکی سه بعدی سیستم های ساختمانی با در نظر گرفتن اثر پیچش و عمل متقابل قاب خمشی و دیوار برشی


پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: آنالیز دینامیکی سه بعدی سیستم های ساختمانی با در نظر گرفتن اثر پیچش و عمل متقابل قاب خمشی و دیوار برشی
دانشگاه شیراز
استاد راهنما: دکتر حمید سیدیان
پژوهشگر: یونس خردمند
بهمن ۱۳۷۴
فرمت فایل: PDF و شامل ۱۲۶ صفحه

چکیده:
در این تحقیق با توجه به اهمیت پیچش در آنالیز دینامیکی ساختمان های نامتقارن، نقش اعوجاج هسته مرکزی، به کمک تئوری ولاسف، مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به صلبیت کف طبقات در صفحه خود، این نوع سازه ها را می توان به عنوان تیرهای جداره نازکی …

دیدگاهی دارید؟