0

آنالیز استاتیکی مودال برای سازه های بلند


پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: آنالیز استاتیکی مودال برای سازه های بلند
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
استاد راهنما: دکتر سرو قد مقدم
پژوهشگر: محمود پوری
۱۳۸۲
فرمت فایل: PDF و شامل ۱۶۹ صفحه

چکیده:
با افزایش دانش بشر درباره پدیده زلزله و نحوه رفتار سازه ها در زمان زلزله، راهکاری جدید برای افزایش ایمنی ساختمان ها در برابر این پدیده ارائه شده است. در راهکارهای ارائه شده عمدتاً تاکید بر روی رفتار سازه ها می باشد. طراحی بر مبنای رفتار سازه روش جدیدی را در زمینه طراحی به و …

دیدگاهی دارید؟