0

آموزش و پرورش در عصر ارتباطات و اطلاعات

» :: آموزش و پرورش در عصر ارتباطات و اطلاعات

دانلود وتحقیق کمک پایان نامه آموزش وپرورش در عصر ارتباطات واطلا عات

با سلام خدمت عزیزان با یکی دیگر از مطالب مورد توجه ومورد نیاز جامعه در خدمت شما هستیم .این فایلی که در این قسمت به شما عزیزان در قالب ورد ارایه میشود یک تحقیق جامع هست که به نقش آموزش وپرورش در عصرارتباطات و اطلاعات می پردازد , به اینکه چگونه می توان فناوری ارتباطات و اطلاعات را در خدمت آموزش و پرورش قرارداد نه اینکه آموزش پرورش جهت جلوگیری از آثار مخرب آن به چاره اندیشی بپردازد.

بیان می کند که آموزش و پرورش باید بصورت موازی با هم حرکت کنند و این فناوری را در جهت رشد و شکوفایی جامعه به کار ببرند.

با مطالعه این مطالب در جهت بهبود نگرش به فن آوری ارتباطات واطلاعات دست خواهید یافت و چگونگی استفاده از فناوری های جدید در بهبود کیفیت زندگی و نقش آنها در شکوفایی جامعه را تجربه خواهیم کرد.

خرید و دانلود محصول

۱۳۹۴/۰۵/۱۴
دیدگاهی دارید؟