0

آموزش مراحل دور زدن ویندوز ۷

» :: آموزش مراحل دور زدن ویندوز ۷
این احتمال دارد که شما رمز عبور خود را به یاد نیاورید یا در هنگام انتخاب رمز برای ویندوز دقت
نکرده باشید و رمز مورد نظر خود را اشتباهی وارد کنید که در این مواقع آیا چاره ای جز نصب ویندوز
هست ؟ بله , در این آموزش میخواهیم یک روش جالب برای دور زدن رمز ویندوز به شما یاد بدم
توجه داشته باشید که این جزوه فقط جنبه آموزشی دارد و از شما خواهش می شود که از این جزوه سوءاستفاده نکنید خرید و دانلود محصول

۱۳۹۴/۰۵/۱۶
دیدگاهی دارید؟