0

آموزش زبان انگلیسی ( جملات زیبا با ترجمه فارسی)


در این فایل علاو بر اینکه جملات زیبا و مفهومی را به زبان انگلیسی مطالعه میکنید از طریق ترجمه و ابرکهایی که معنی هر کلمه را مشخص می کنند، می توانید صدها کلمه را در جمله و با گرافیک زیبا یاد بگیرید.
مطمئن باشید این فایل را در هیچ جای دیگر پیدا نمی کنید …

دیدگاهی دارید؟